לחסל / מישל וולבק

מצרפתית: ניר רצ'קובסקי בבל, תשפ"ב 2022 במבצע מיוחד לחודש הספר 2022: 80 במקום 128 ש"ח