מבחר ספרי שירה מתורגמת יד שנייה (מרץ 2018)

אהבות מקבילות, מבחר שירה אנגלית "מטפיסית" / תרגם וערך: שמעון זנדבנק – 65 ש"ח אנתולוגיה אנגלית, לקט שירה מן המאה העשירית עד היום / שמעון זנדבנק – 65 ש"ח שקספיר הסונטות / תרגם וערך: שמעון זנדבנק – 35 ש"ח רינר מריה רילקה, שירים / עורך: משה אטר – 65 ש"ח רומנסרו צועני / פדריקו גרסיה […]