אור יום / צ'סלב מילוש

מפולנית: דוד ויינפלד אבן חושן, התשע"ד, 2014 במבצע: 60 במקום 98 בספר כונסו שירים שראו אור בקבצים: 'וזרח השמש ובא השמש' ; 'כוכב הלענה' 'על גדת הנהר' ; 'זה' וכן מובאים בו שירים שטרם כונסו בספר