ספרי ולטר בנימין במבצע

המשוטט (כולל את הטקסט ילדות בברלין סמוך ל-1900) תרגם מגרמנית: דוד זינגר במבצע: 60 במקום 72 הרהורים (כולל את הטקסט יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני) תרגם מגרמנית: דוד זינגר במבצע: 60 במקום 89 שני הכרכים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 1992, 1996 בעריכת יורגן ניראד הסטוריה קטנה של הצילום, הוצאת בבל, 2004 במבצע: 60 במקום 78