מפגש לכבוד הסדרה דברי-ם בהוצאת כרמל

מפגש עם עורכי הסדרה מיכל גוברין ומנחם לורברבוים יקראו מספרי הסדרה: מיכל גוברין מספר שיריה 'אמרה ירושלים' יהודה ליבס מספר תרגומיו 'מנמוסיני' הרולד שימל מספר שיריו 'קצידה' יום חמישי ו' ניסן, 29.3 בשעה 20:00