זביגנייב הרברט / שירים

מפולנית: דוד ויינפלד בספר זה כונסו שירים שראו אור בקבצים: מר קוגיטו ; דוח מעיר נצורה ; אלגיה לעת פרידה ; אפילוג של סערה וכן מובאים בו שירים וקטעי פרוזה שלא כונסו כרמל, התשע"ב, 2012, 395 עמ' במבצע: 70 במקום 118