על שני ספרי המקבים – מה בין סיפור עברי וסיפור יווני, ובין סיפור עברי וסיפור יהודי?

ל טבת התשע"א, ו' חנוכה 7.12.10 מפגש עם פרופ' דניאל שוורץ מהחוג להיסטוריה של עם-ישראל, האוניברסיטה העברית. פרופ' שוורץ תרגם את ספר מקבים ב' מיוונית לעברית [הוצאת יד יצחק בן-צבי, התשס"ה], ועמד על מספר הבדלים שבין הסיפור העברי המתואר בספר מקבים א', לבין מקבילתו היוונית בספר מקבים ב', כמו גם על הפער בתפישת היהדות, כפי […]