רוח הרפאים של בורחס בספרות הלטינו-אמריקאית בת-זמננו

יא כסלו התשע"א 18.11.10 מפגש עם פרופ' רות פיין, ראש החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקאיים, ומי שעומדת בראש אגודת ההיספניסטים בישראל. במהלך הערב הציגה פרופ' פיין חתך רוחב של הספרות הלטינו-אמריקאית, מבעד ליצירתו של אחד מגדולי אבותיה, ומי שהפך להיות הצל המשפיע על דורות הסופרים הלטינו-אמריקאים אחריו.