Traduttore Traditore – מגרמנית: ד"ר אילנה המרמן.

כט תשרי התשע"א 7.10.10 סדרת Traduttore Traditore – מפגשים עם מתרגמים. מפגש עם הד"ר אילנה המרמן, סופרת, עורכת ספרותית, ומתרגמת מגרמנית, צרפתית וספרדית, לרגל צאת תרגומה החדש ל 'כה אמר זרתוסטרה' של ניטשה. במהלך הערב הציגה ד"ר המרמן את מניעיה לתרגום החדש של היצירה, והקריאה פרק מתוך הספר, תוך הדגשת מושגים יסודיים בתפישתו של ניטשה […]