ערב השקה – 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' \ אסתר אורנר

יב תמוז התש"ע 24.6.10 עערב השקה לרגל צאת תרגום ספרה של הגברת אסתר אורנר 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' [נהר ספרים] \ Petites Pieces en Prose tres Prosaique בידי מאיה בז'רנו. בבחלקו הראשון של הערב שיתפה אסתר את הנוכחים בתהליכים שהובילו לכתיבת הספר, ובלווית תרגומו לעברית. בחלקו השני תיארה המשוררת והציירת הגברת חיה אסתר את […]

ערב השקה – 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' \ אסתר אורנר

יב תמוז התש"ע 24.6.10 עערב השקה לרגל צאת תרגום ספרה של הגברת אסתר אורנר 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' [נהר ספרים] \ Petites Pieces en Prose tres Prosaique בידי מאיה בז'רנו. בבחלקו הראשון של הערב שיתפה אסתר את הנוכחים בתהליכים שהובילו לכתיבת הספר, ובלווית תרגומו לעברית. בחלקו השני תיארה המשוררת והציירת הגברת חיה אסתר את […]

ערב השקה – 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' \ אסתר אורנר

יב תמוז התש"ע 24.6.10 עערב השקה לרגל צאת תרגום ספרה של הגברת אסתר אורנר 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' [נהר ספרים] \ Petites Pieces en Prose tres Prosaique בידי מאיה בז'רנו. בבחלקו הראשון של הערב שיתפה אסתר את הנוכחים בתהליכים שהובילו לכתיבת הספר, ובלווית תרגומו לעברית. בחלקו השני תיארה המשוררת והציירת הגברת חיה אסתר את […]

ערב השקה – 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' \ אסתר אורנר

יב תמוז התש"ע 24.6.10 עערב השקה לרגל צאת תרגום ספרה של הגברת אסתר אורנר 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' [נהר ספרים] \ Petites Pieces en Prose tres Prosaique בידי מאיה בז'רנו. בבחלקו הראשון של הערב שיתפה אסתר את הנוכחים בתהליכים שהובילו לכתיבת הספר, ובלווית תרגומו לעברית. בחלקו השני תיארה המשוררת והציירת הגברת חיה אסתר את […]

ערב השקה – 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' \ אסתר אורנר

יב תמוז התש"ע 24.6.10 עערב השקה לרגל צאת תרגום ספרה של הגברת אסתר אורנר 'פיסות קטנות של פרוזה יומיומית' [נהר ספרים] \ Petites Pieces en Prose tres Prosaique בידי מאיה בז'רנו. בבחלקו הראשון של הערב שיתפה אסתר את הנוכחים בתהליכים שהובילו לכתיבת הספר, ובלווית תרגומו לעברית. בחלקו השני תיארה המשוררת והציירת הגברת חיה אסתר את […]